Książki, podręczniki

Podręcznik do religii

Religia jest jednym z kilkunastu przedmiotów ujętym w ramie programowej dla wszystkich etapów edukacji. Oznacza to po prostu, że w ramach swoich zajęć mają ją uczniowie wszystkich szkół. Począwszy od przedszkola i zerówki, poprzez szkołę podstawową aż do liceów ogólnokształcących i techników, a także szkół zawodowych. każdy przedmiot wymaga opracowania właściwej podstawy programowej przewidziane do realizacji na danym etapie. Te same wytyczne dotyczą również nauki religii. W większości przypadków dla każdej z klas przewidziany jest osobny podręcznik do religii. Każdy z nich ma za zadanie kształcenie duchowe, budowanie w młodym człowieku świadomości religijnej, a także wprowadzenie do wspólnoty kościoła. W zależności od wieku dziecka są one napisane językiem dostosowanych do potrzeb. W przypadku najmłodszych uczniów zawierają bardzo proste sformułowania oraz liczne obrazki, które nie tylko stanowią bardzo atrakcyjną formę graficzną, ale przede wszystkim pozwalają lepiej przyswoić metafizyczny oraz transcendentalne wartości. Znacznie łatwiej przyciągają też uwagę najmłodszych uczniów. Katechezy prowadzone na podstawie interesujące pozycje wydawnicze stanowią zachętę dla uczniów oraz prowokują ciekawe rozmowy na temat związane istnieniem Boga, oraz prezentowanymi przez niego nauka mi, a także miłością do świata oraz bliźnich.

Podręczniki do religii, czyli wsparcie dla ucznia i nauczyciela

Lekcje katechezy powinny być zajęciami, które przybliżają do Boga, ale jednocześnie są źródłem przyjemnego przyswajania wiedzy oraz jej najlepszym źródłem dla dziecka. Dlatego tak istotne jest wybieranie odpowiednich materiałów dydaktycznych, dostosowanych do potrzeb dziecka na danym etapie edukacji i rozwoju. Rynek wydawniczy przepełniony jest propozycjami, z których mogą korzystać z wykwalifikowani katecheci. Jednak większość z nich zamyka się w teoretycznych treściach nieaktywizujące uczniów do udziału w zajęciach. Tym samym powodują, że lekcje bywają nudne i bezsensowne. Tymczasem nie o to w tym wszystkim chodzi. Wydawnictwo powinny wychodzić naprzeciw wymaganiom i oczekiwaniom nie tylko samych nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, doktor skierowana jest oferta edukacyjna. Każda książka podręcznik powinna zawierać materiały zgodne z programem nauczania dla konkretnej klasy oraz możliwy wachlarz ćwiczenie lub tematów do rozmów aktywizujących uczniów. W przypadku najmłodszych będą to czytanki lub ćwiczenia plastyczne, natomiast w przypadku starszych uczniów zagadnienia do dyskusji oraz dylematy do rozstrzygnięcia i zmuszające do samodzielnego myślenia.