Zamów odpis już TERAZ!

Wyszukaj Podmiot i zamów odpis KRS

OdpisKRS.pl - Regulamin

Zasady funkcjonowania

 1. Serwis odpisKRS.pl jest własnością firmy POLMAN S.A., z siedzibą przy ul. Na Skraju 68 w Warszawie, wpisanej do KRS pod nr : 0000275470. Wszelkie pytania i reklamacje dotyczące przedmiotu transakcji należy kierować pod wskazany adres lub korzystając z poczty elektronicznej odpis@odpiskrs.pl
 2. Klientem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności cywilno-prawnych, podmiot gospodarczy lub firma posiadająca osobowość prawną. Klient serwisu musi być zarejestrowany jako Użytkownik w serwisie www.odpisKRS.pl
 3. Świadczenie usług odpisKRS.pl ma charakter odpłatny. Cennik podany jest na stronie www.odpisKRS.pl.
 4. Przedmiotem transakcji jest dostarczenie Użytkownikowi dokumentu/-ów podmiotów, którymi jest zainteresowany (pełny odpis KRS, aktualny odpis KRS lub inne akta spółki).
 5. Klient może dokonać wyboru dowolnej liczby dokumentów dowolnej liczby spółek, a także wybrać formę dokumentu, który chce otrzymać (wersja papierowa lub cyfrowa- w postaci pliku pdf).
 6. Po dokonanym wyborze rodzaju i formy dokumentu,  Klient automatycznie przekierowany jest do systemu płatności, który obsługuje serwis tpay.com, będący własnością Krajowego Integratora Płatności S.A. , spółki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 73/6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, tel. +48 12 35 02 477, +48 22 37 90 277, która wykonuje wszelkie czynności związane z płatnościami.
 7. Spółka Krajowy Integrator Płatności zapewnia dokonanie płatności za pomocą internetowego przelewu bankowego (lista banków współpracujących ze Spółką oraz Regulamin korzystania z płatności internetowych za pośrednictwem serwisu zamieszczone są na www.tpay.com).
 8. W przypadku zaksięgowania przez serwis niższej kwoty niż wymagana przez odpisKRS.pl, zostanie automatycznie wygenerowana przez serwis tpay.com opcja dokonania dopłaty brakującej kwoty.
 9. Reklamacje dotyczące płatności w Serwisie wyjaśnia Spółka Krajowy  Integrator Płatności. Serwis odpisKRS.pl nie ponosi przed Klientem odpowiedzialności za niewykonanie lub niepoprawne wykonanie płatności w serwisie.
 10. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona każdemu Klientowi na stronie internetowej przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu,  w taki sposób, aby Klient mógł pozyskać, odtwarzać i utrwalać jego treść. Warunkiem korzystania z usług odpisKRS.pl, określonych Regulaminem, jest akceptacja Regulaminu.
 11. Spółka nie udostępnia podmiotom trzecim danych Klientów zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko na potrzeby transakcji oraz w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji. W szczególności dane mogą być wykorzystane przez banki w zakresie niezbędnym do dokonania wyżej wymienionych czynności.
 12. Klient wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez odpisKRS.pl w celach związanych wyłącznie z działalnością Serwisu (tj. przekazywanie treści informacyjnych i reklamowych).
 13. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz cen za świadczone usługi. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiany te nie dotyczą transakcji, które zostały zrealizowane przed zmianą regulaminu. Do transakcji tych, a także do wszystkich skutków prawnych z nich wynikających stosuje się przepisy dotychczasowe.